SANXINHERB është e specializuar në prodhimin e aditivëve natyralë të kualitetit të lartë për ushqimin e kafshëve. Si prodhues i aditivëve për ushqim, ne ofrojmë një gamë të gjerë aditivësh me origjinë bimore që mund të optimizojnë ushqimin e bagëtive dhe akuakulturës.
Aditivët tanë të ushqimit prodhohen nga ekstrakte bimore që ofrojnë përfitime shëndetësore, duke përfshirë përmirësimin e tretshmërisë, rritjen e efikasitetit të ushqimit, imunitetin e përmirësuar, performancën më të mirë të rritjes dhe shkallën më të ulët të vdekshmërisë.
Ne ofrojmë aditivë natyralë të ushqimit si alternativë ndaj antibiotikëve dhe nxitësve artificial të rritjes. Aditivët tanë natyralë të ushqimit të kafshëve janë jo-OMGJ, pa antibiotikë dhe të sigurt për të gjitha fazat e kafshëve dhe peshkut.
Me pajisjet më të avancuara, SANXINHERB përdor procese të avancuara të nxjerrjes për të siguruar cilësi dhe pastërti të qëndrueshme në çdo grup të aditivëve të ushqimit. Ekipi ynë me përvojë i R&D zhvillon vazhdimisht produkte inovative shtesë për ushqimin për të përmbushur kërkesat e industrisë.

0
28